“AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ)”NA GÖRE AÇILACAK KURSLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


 1. "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)" Eğitici Belgesi olmayanlara kurs açtırılmaması (Kurs açmak için başvuranların isimlerinin Web Sayfamızda bulunan Eğiticilerimiz listesi ile karşılaştırılıp, ismi bulunmayan kişilere kurs açtırılmaması ve Web Sayfamızdaki Eğiticilerimiz listesinin üst kısmında bulunan notların dikkate alınması),
 2. Kurslara kayıt sırasında, kursiyerlerden T.C. Kimlik numarası dışında başka bir belge istenilmemesi,
 3. Kurslarımızın yaygınlaştırılması bakımından kurs açmak isteyen Eğiticilere zorluk çıkarılmaması, gerekli kolaylıkların sağlanması, destek verilmesi,
 4. Açılan Aile Eğitimi Kurs bilgilerinin mutlaka HEM Otomasyona (e-yaygına) girişinin yapılması,
 5. Aile Eğitimi Kursları için gönderilen eğitim ve tanıtım materyallerinin sağlıklı koşullarda depolanması ve eğiticilere zamanında teslim edilmesi,
 6. Aile Eğitimi Kursları ücretsiz olduğundan, bu hususta hassas davranılması; kurs kayıtları sırasında, kursiyerlere materyal dağıtımı ve kurs bitiminde sertifika düzenlenmesi işlemlerinde kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmemesi,
 7. Aile Eğitimi Kurslarının bitiminde sınav olmadığından, Eğiticilerden sınav yapılmasının istenilmemesi,
 8. Aile Eğitimi Kurslarının yaygınlaştırılması kapsamında mümkün olduğu kadar çok aileye ulaşmak için tanıtım faaliyetlerinde daha etkin rol alınması,
 9. Eğitim Merkezlerimiz ile Olgunlaşma Enstitülerimizden fiziki kapasitesi uygun olanların;Aile Eğitimi Kursu sınıfları oluşturması,
 10. Ailelerin ulaşım açısından daha kolay ulaşabilecekleri yerlerde kurs açabilmek için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,
 11. Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde açılan kurslar için bastırılacak afiş, broşür vb. gibi görsellerde ilgili Merkezimizin veya Olgunlaşma Enstitümüzün ismine mutlaka görünürlük boyutunda yer verilmesi,
 12. Eğitim Merkezlerimiz ile Olgunlaşma Enstitülerimizde, aile eğitimi kursu açılan sınıfların girişinde ve içerisinde “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)”nın tanıtım afişlerinin sürekli asılı olarak bulunması hususunda gerekli tedbirlerin alınması; ayrıca merkezlerimiz veya enstitülerimizin kendi binaları dışında Aile Eğitimi kursu açılan sınıf ve binalarda da tanıtım afişlerinin sürekli bulunmasının sağlanması,
 13. Kurum içerisinde veya kurslarımızın açıldığı yerlerin yakınında, hem “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” kurslarına hem de diğer kurslara katılan kursiyerlerin, çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakabileceği Çocuk Bakım ve Oyun Odalarının kurulması ve bu bakım ve oyun odalarının çoğaltılması için gerekli tedbirlerin alınması,
 14. Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında imzalanan 24.05.2013 tarihli "Aile Eğitimi Uygulamalarına İlişkin İş birliği Protokolü" çerçevesinde Halk Eğitim Merkezlerimiz aracılığıyla onay alınarak uygulanacak olan Aile Eğitimlerinin; Seminer olarak onay alınıp, Seminer olarak gerçekleştirilmesi; kesinlikle bir eğitim programı şeklinde veya kurs olarak düzenlenmemesi,
 15. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kendi Aile Eğitimi Seminer Programı için düzenlediği eğitime katılıp eğitici veya formatör belgesi alan kişilere Bakanlığımızın uyguladığı “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” kapsamında bulunan alt kurs programlarından (0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı, 3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı vb…) hiçbir kurs programının açtırılmaması,
 16.  “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” kapsamında bulunan alt kurs programlarını açmak için onay alınırken ve bu kursların verileri e-yaygın (HEM Otomasyon) sistemine işlenirken, sistemde bulunan:
 17. “AİLE EĞİTİMİ 0-18 YAŞ (ASPB / Adalet Bakanlığının Eğitimleri için)”kurs isminin kullanılmaması;

Kurs isminin sonundaki parantez içerisinde de açıklandığı üzere bu kurs sadece Adalet Bakanlığının kendi personelinden sosyal çalışmacı ve psikologlar için Bakanlığımızın koordinasyonunda Halk Eğitimi Merkezlerimizle işbirliği halinde düzenleneceği Eğitici Eğitimi Kursları için kullanılmaktadır, SHÇEK ise mülga olduğundan bu kursu düzenleyememektedir.