AEP 0-18 Yaş Formatör Tekamül Semineri-Giresun


2015 yılı Merkezi hizmetiçi kapsamında 23-27 Kasım 2015 tarihinde Yeşil Giresun Mesleki Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde aile eğitimi formatörlerine yönelik Aile Eğitimi Tekamül Semineri gerçekleştirildi. Seminer , Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Şaban CENGİZ, Sosyal, Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire Başkanı Hasan YILMAZ, Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ , İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Tuncer TURAN, Ertuğrul TOSUNOĞLU ile ildeki yöneticilerin katıldığı açılış programıyla başladı