ÖZEL EĞİTİM AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerin Ailelerine Yönelik Aile Eğitimi Kurs Programı Geliştiriyoruz


         Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerin Ailelerine Yönelik Aile Eğitimi Kurs Programı Geliştiriyoruz

          Bakanlığımızca yürütülmekte olan “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere)" ülke genelinde yürütülmektedir.  Bununla birlikte özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ailelerinin, çocuklarının ihtiyacı hakkında bilgi sahibi olma ve onlara iyi bir eğitim verebilme hususunda desteğe ihtiyaç duydukları açıktır. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ailelerinin anne-babalık becerilerini desteklemek amacıyla bir program dâhilinde eğitim almaları  çocukların gelişimi ve topluma kazandırılması bakımından son derece önemlidir. Bu nedenle özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ailelerinin bilinçlendirilerek onların eğitime katılımlarını sağlamak ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

        Bu kapsamda, 2015 yılında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda özel eğitime ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin, yaş aralıklarına göre çocuğunun ihtiyaçları ve eğitim yöntemleri konusunda bilinçlenmelerine ilişkin yetişkin eğitimi odaklı aile eğitimi programı geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır.

İşitme Engeli ve Gelişimsel Gerilik alanlarında geliştirilen programların pilot uygulama çalışmaları devam ediyor...   

     İşitme Engeli ve Gelişimsel Gerilik alanlarında Anadolu Üniversitesi akademik danışmanlık hizmeti ile geliştirilen programların pilot uygulama çalışmaları ardından tamamlanan programlarda uygulama aşamasına gelinmesi, Görme Engeli ve Bedensel Engel alanlarında ise  en kısa zamanda çalışmalara başlanması planlanmaktadır.