AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI


 1. Neden aile eğitimi?

Cevap: Çocuğun en yakın çevresi olan anne-baba yoluyla, çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemek, toplumsal gelişme ve kalkınmaya hız kazandırmak için aile eğitiminin önemli olduğu tartışma götürmez bir bilimsel gerçektir. Çocukluk yıllarını bireysel ve toplumsal gelişme faydasında iyi bir şekilde değerlendirmek, geleceğe iyi bir eğitim yatırımı yapmak amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, yaşam boyu eğitim anlayışıyla 0-18 yaş çocukların bakımından sorumlu kişi ve aileleri bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)”nı uygulamaktadır.

Aile eğitimi alan anne-babaların;

 •  Çocuklarını yetiştirmede,
 •  Çocuğuna gösterdiği tutum ve davranışlarda,
 •  Özgüvenlerinde,
 •  Çocuklarının okul başarılarında,
 •  Çocukla etkileşimlerinde,
 •  Aile içi iletişimlerinde,
 •  Ev ortamını çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlemelerinde olumlu değişiklikler olduğu gözlenmiştir. 

Ayrıca; Gelişimi ve eğitimi ailesi tarafından erken yaşlarda desteklenen çocukların;

 • Haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olan bireyler olarak büyüdüğü,
 • Okula daha hazır başladığı,
 • Okul mezuniyet derecelerinde iyileşme sağlandığı,
 • Akademik becerilerinde artış olduğu,
 • Suça karışma oranlarında azalma olduğu,
 • Sınıf tekrarlarında ve okulu terkte azalma olduğu,
 •  Daha az bağımlı, daha az saldırgan bireyler olduğu,
 •  Olumlu sosyal ilişkiler kuran bireyler olduğu çeşitli araştırmalarla tespit edilmiştir.

 

2. Aile Eğitimi Programı(0-18 Yaş ) ile ne amaçlanıyor?

Cevap: “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” ile anne babalara çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk yetiştirme konularında bilgi vererek, olumlu ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla, çocuğun ve ergenin doğuştan getirdiği var olan potansiyelini kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 

 

3. Aile Eğitimi Programları neden 0-18 yaş aralığında sınırlandırıldı?

Cevap: Yasalar ve çocuk hakları sözleşmesine göre, 0-18 yaş arası bireylerin “çocuk” olarak tanımlanması ve bu yaş grubu çocukların aile koruması altında olması nedeniyle 0-18 yaş arası çocuğu olan ailelerin eğitimi önceliklerimiz arasındadır.

 

 4. Farklı yaşlarda çocuğu olan aileler, aynı anda birden fazla programa katılabilirler mi?

Cevap: Evet, program bilimsel anlamda çocuğun gelişim özelliklerine göre kendi içinde 0-3 / 3-6 / 7-11 ve 12-18 Yaş Aile Eğitim Programı olarak dört yaş grubuna ayrılmıştır. Yaşlar arasında çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal, kişilik gelişim özellikleri ve gelişim ihtiyaçları farklılıklar göstermektedir. Aileler, çocuklarının içinde bulunduğu yaş aralıklarına göre aynı anda birden fazla programa katılabilir.

 

 5. Aile eğitimlerinin içeriği nasıl ve neye göre oluşturuldu?

Cevap: Genel Müdürlüğümüzün 1993 yılından beri uygulamış olduğu mevcut aile eğitim programlarından alınan geribildirimler ve deneyimler ile Bilim Kurulu tarafından araştırma sonuçları da değerlendirilerek 0-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı, çocuk ve ergenlerin gelişim dönemleri esas alınarak oluşturulmuştur. 

 

6. Aile eğitimi programı çalışmaları ne kadar zamanda tamamlandı?

Cevap: 2008 yılında başlayan program geliştirme çalışmaları, 2009 Yılı‘nın Aralık ayında tamamlanarak Talim Terbiye Kurulu’na sunulmuş olup, Talim ve Terbiye Kurulu‘nun 02.03.2010 tarih ve 16 sayılı Kararı ile “AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere)” olarak onaylanmıştır.

2012 Yılı başından itibaren, programın ‘’0-3 Yaş ve 3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı’’ bölümleri revize edilmiş, ayrıca 652 Sayılı KHK gereği yaygın eğitim kapsamında bulunan ve Bakanlığımızın diğer Genel Müdürlükleri tarafından uygulanan ‘’3-6 Yaş Anne Destek Eğitimi Kurs Programı’’, ‘’7-19 Yaş Aile Rehberliği Kurs Programı’’ gibi aile eğitimi programları da ‘’Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere)’’ içerisine dâhil edilerek Talim Terbiye Kurulu’nun 31.08.2012 Tarih ve 140 Sayılı Kararı ile bu değişiklikler onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. 

 

 7. Bilim Kurulu hangi üniversitelerden, kimlerden oluşmaktadır?

Cevap:

 •  Koç Üniversitesi: Prof. Dr. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI,
 •  Gazi Üniversitesi: Prof. Dr. Fulya TEMEL, Doç. Dr. Figen ŞAHİN,
 •  Ankara Üniversitesi: Prof. Dr. İlgi ERTEM,
 •  Marmara Üniversitesi: Prof. Dr. Ayla OKTAY, Prof. Dr. Ozana URAL
 •  Başkent Üniversitesi: Prof. Dr. Işıl BULUT,
 •  Boğaziçi Üniversitesi: Prof. Dr. Sevda BEKMAN Bilim Kurulunda yer almışlardır. 

 

 8. Aile Eğitimi Programı çalışmalarında kimlerden destek alındı?

Cevap: Üniversiteler, ilgili bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve uygulayıcılardan destek alınarak hazırlanmıştır. 

 

9. Hangi kurumlarla aile eğitimi uygulamaları yapılmaktadır?

Cevap: Halk Eğitimi Merkezleri, aile eğitimi yapan tüm kamu/özel kurum ve kuruluşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler. 

 

10. Ailelerin eğitim ihtiyaçlarını neye göre belirlediniz?

Cevap: 1993 yılından bu yana uygulanan Aile Eğitim Programlarından alınan geribildirimler, araştırma verileri ve kurumlarla ortaklaşa yapılan mevcut durum analizi ve akademik çalışmaların sonuçlarına göre belirlenmiştir. 

 

11. Aileler en çok hangi konularda eğitime ihtiyaç duyarlar?

Cevap: Araştırma ve geribildirimlerin sonuçlarına bakıldığında ailelerin en çok “olumlu ebeveyn tutumları, çocukların gelişim alanları, iletişim, üreme sağlığı, aile planlaması ve hastalıklar” konularında eğitime ihtiyaç duyduğu görülmüştür.

 

 12. Programın süresi ne kadar?

Cevap: “ Aile Eğitimi Kurs Programı ( 0-18 Yaş Çocuğu Olan Ailelere)’’, ‘’3-6 Yaş Okuma-Yazma Bilmeyen Anne Destek Eğitimi Kurs Programı’’ hariç her yaş aralığı için oluşturulan diğer programlarımız 14er haftadan oluşmaktadır.

 

Programın Adı Haftalık Ders Saati        

 Programın Toplam Süresi                                                

Programın Toplam Ders Saati               
0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı 15 Saat ( 4 Saat Teorik - 3 Saat Değerlendirme, Hazırlık ve Planlama - 8 Saat Ev Ziyareti ) 14 Hafta 3,5 Ay 210 Ders Saati 
3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı  15 Saat ( 4 Saat Teorik - 3 Saat Değerlendirme, Hazırlık ve Planlama - 8 Saat Ev Ziyareti ) 14 Hafta 3,5 Ay  210 Ders Saati 
7-11 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı 5 Saat (3 Saat Teorik - 2 Saat Değerl., Hazırlık ve Planlama) 14 Hafta 3,5 Ay 70 Ders Saati
12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı 5 Saat (3 Saat Teorik - 2 Saat Değerl., Hazırlık ve Planlama)  14 Hafta 3,5 Ay 70 Ders Saati 
3-6 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı 5 Saat (3 Saat Teorik - 2 Saat Değerl., Hazırlık ve Planlama) 14 Hafta 3,5 Ay 70 Ders Saati 
7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı 5 Saat (3 Saat Teorik - 2 Saat Değerl., Hazırlık ve Planlama) 14 Hafta 3,5 Ay 70 Ders Saati 
3-6 Yaş Aile Gelişim Kurs Programı  5 Saat (3 Saat Teorik - 2 Saat Değerl., Hazırlık ve Planlama)  14 Hafta 3,5 Ay 70 Ders Saati 
3-6 Yaş Okur-Yazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı (Temel ADP)  5 Saat (3 Saat Teorik - 2 Saat Değerl., Hazırlık ve Planlama)

13 Hafta 3 Ay 

65 Ders Saati

 

13. Programı kimler uygulayabiliyor?

Cevap: Bakanlığımız hizmet içi eğitimi kapsamında düzenlenen kurslardan “Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)” Eğitici Eğitimi belgesi almış öğretmen, eğitimci, uzman ve usta öğreticiler tarafından uygulanabilmektedir. 

 

14. Program nerelerde uygulanmaktadır?

Cevap: Başta Halk Eğitimi Merkezleri olmak üzere, Halk Eğitimi Merkezleri üzerinden onay alınmak ve e-yaygın otomasyon sistemi veri tabanına verileri işlemek şartıyla; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Okul Öncesi Eğitim Kurumları, İlk ve Ortaöğretim Kurumları, Aile Danışma ve Toplum Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri, Ceza İnfaz Kurumları gibi aileye ve çocuğa hizmet götüren tüm kurumlar programı uygulayabilmektedir.

 

15. Program hangi illerde uygulanmaktadır?

Cevap: Programımız tüm illerimizde, aile eğitimi programı konusunda eğitici eğitimi alan öğretmen ve usta öğreticiler tarafından uygulanmaktadır. 

 

16. Programda bölgesel ve kültürel farklılıklar gözetiliyor mu?

Cevap: Kişinin yaşı, sosyal ve kültürel ortamı, ekonomik durumu ne olursa olsun, tüm bireyler öğrenme ve gelişmeye açıktır felsefesine dayanan Aile Eğitimi Program’ında, bireysel, sosyal, kültürel ve toplumsal özellikler ve farklılıklar dikkate alınmıştır.

 

17. Programın hedef kitlesi kimler?

Cevap: Ülkenin genelinde öncelikle, sosyo-kültürel ve ekonomik yönden olumsuz koşullarda ve risk altındaki aileler ve çocukları, programın öncelikli kitlesidir. 

 • 0-18 yaş aralığında çocuğu olan anne-babalar,
 • Çocuk sahibi olmayı planlayan yetişkinler,
 • Çocuğun bakımından sorumlu (büyükanneler, büyükbabalar, hala ve teyzeler, dayı ve amcalar) tüm yetişkinler,
 • Bebek bekleyen anneler programın hedef kitlesini oluşturmaktadır.

 

18. Bu programa katılan ailelere materyal veriliyor mu? Veriliyorsa ne gibi materyaller veriliyor?

Cevap: Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) kapsamında kursa katılan ailelere; aile mektupları, bilgi yaprakları, çocuk etkinlik materyalleri (ÇEM ler) gibi materyaller ücretsiz olarak verilmektedir. 

 

19. Program için katılımcılar herhangi bir ödeme yapacaklar mı?

Cevap: Program tamamen ücretsizdir. 

 

20. Programdan aileler nasıl faydalanabilecekler?

Cevap: Halk eğitimi merkezlerine başvurup programa kaydolan aileler, haftanın bir günü eğitim merkezine veya kursun açıldığı yere gelerek her hafta farklı bir konu üzerine, yaş grupları program türlerine göre dört veya üç ders saati boyunca yüz yüze eğitim almakta ve öğrendikleri bilgileri hafta boyunca evlerinde çocuklarıyla uygulamaktadırlar. Bu programlardan 0-3 yaş ile 3-6 yaş grubu (erken çocukluk dönemine ait) programlarda eğitimciler, ev ziyareti yaparak aile ve çocuğu, teorik ve uygulamalı olarak desteklemektedirler.

 

21. Aileler bu programa katılımla ilgili bilgilendiriliyor mu? Aileler bu bilgileri nereden alabilirler?

Cevap: Aileler programa katılım konusunda, Halk Eğitimi Merkezleri ve eğitimciler tarafından bilgilendirilmektedirler. Ayrıca alan tarama yöntemleri, iletişim araçları ve Web sitemiz yoluyla da bilgilendirme yapılmaktadır. 

 

22. Aile Eğitimi ile ilgili programların uygulamasına ne zaman başlandı? Bu süreç içerisinde ne tür yenilikler oldu?

Cevap: Bakanlığımızca çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemek, çocukların yaşamı üzerinde olumlu etkiler oluşturmak amacıyla 1993 yılından bu yana aile eğitimleri gerçekleştirilmektedir. 1993-2010 yılları arasında toplam 951.960 kişiye ulaşılmıştır.

Hayat Boyu Öğrenme Stratejisinin de bir parçası olan Aile Eğitimleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonu ile çok sayıda kamu kuruluşunun katılımı, Avrupa Birliğinin finansal ve UNICEFin teknik desteği ile yürütülmüş olan ‘’ Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi ‘’ kapsamında yeniden yapılandırılarak 0-18 yaş grubunda çocuğu olan aileleri kapsayacak şekilde düzenlendi.

 Program öncelikle proje illeri olan Adana, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon illerinin yanı sıra tüm illeri kapsayacak şekilde uygulanmıştır.

 

23. 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı kapsamında hangi bölümler vardır?

Cevap: 0-18 Yaş aralığında olan aileler için geliştirilen Aile Eğitimi Programları aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır: 

 • 0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı
 • 3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı
 • 7-11 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı
 • 12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı
 • 3-6 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı
 • 7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı
 • 3-6 Yaş Aile Gelişim Kurs Programı
 • 3-6 Yaş Okuryazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı (Temel ADP) 

Bu eğitimlerle ebeveynlere, çocuklarını bir birey olarak görüp onlarla nasıl iletişim kuracakları, onların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını nasıl destekleyecekleri, yasalarla kendilerine tanınan haklarını nasıl koruyacakları ve kadının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

24. 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı içeriğinde hangi konular yer alıyor?

Cevap: Aile Eğitimi Kurs Programına ait bazı bölümlerde bulunan konulardan birkaçı şöyledir: 

 

 0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı Bölümünde:

 • Annenin sağlıklı bebek dünyaya getirebilmesi için dikkat etmesi gereken hususlar,
 • Lohusalık döneminin anne ve bebek açısından önemi, 
 • Emzirmenin bebek ve anne açısından önemi,
 • Bebek bakımı ve temizliği,
 • Yeni doğan ve süt çocukluğu döneminde sağlık sorunları,
 • Bebeğin ve çocuğun güvenliğini sağlamak ve kazalardan koruma,
 • 0-3 yaş dönemindeki çocuğun beden, zihin ve dil gelişim özellikleri ve bu alanlarla ilgili gelişimlerini desteklemek için etkinlikler,
 • 0-3 yaş dönemindeki çocuğun sosyal ve duygusal gelişim özellikleri,
 • 0-3 yaş dönemindeki çocuğun öz bakım becerilerinin gelişimi.

 

3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı Bölümünde:

 • 3-6 Yaş dönemindeki çocuğun dil gelişimi, bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim özellikleri ve bu alanlarla ilgili gelişimlerini desteklemek için etkinlikler,
 • Çocukların gelişimlerini destekleyen bir çevre sağlamak için neler yapılabilir,
 • Anne-baba tutumları ve bu tutumların çocuğun gelişimine etkileri,
 • Çocukla iletişimde etkin dinlemenin önemi,
 • Anne-babanın kendisini doğru bir şekilde ifade etmesinin yararları,
 • Çocukla iletişimde tutarlı olmanın önemi,
 • Çocuğa uygulanması gereken disiplin yöntemleri,
 • Çocuğu yeterli ve dengeli besleme,
 • Çocuğu okula hazırlama. 

 

7-11 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı Bölümünde:

 • Anne-baba tutumları ve çocuk yetiştirmede bu anne-baba tutumlarının etkileri,
 • Anne-babanın kendini doğru bir şekilde ifade etmesi ve etkin dinlemenin çocuklarıyla ilişkilerine katkıları,
 • Çocuklara olumlu davranışlar kazandırma yöntemleri,
 • Çocuklarda sorumluluk duygusu geliştirme,
 • Çocuklarda görülebilecek davranış ve uyum sorunları.

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı Bölümünde:

 • Ergenlik döneminin gelişim özellikleri ve gelişim süreçleri içinde onlara nasıl yardımcı olunabileceği,
 • Ergenin sorunlarına duyarlılık göstermek,
 • Geleceği planlamak,
 • Ergenlikte risk ve sorunlar,
 • İletişim süreci, anne-babaların ergenlik dönemindeki çocuklarına yönelik kullandıkları olumsuz iletişim özellikleri vb… gibi konular yer almaktadır. 

3-6 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı Bölümünde:

 • Çocuğun Eğitiminde Babanın Rolü,
 • Dinleme ve Anlatma,
 • Aile tutumları I ve II ( Demokratik İlişki ve Empati ),
 • Olumlu Davranış Geliştirme,
 • Sosyal-Duygusal ve Zihinsel Gelişim,
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumu ile İlişkiler ve İlkokula Hazırlık,
 • Bedensel ve Cinsel Gelişim, 
 • Çocukla Zaman Geçirmek ve Oyun,
 • Yaşam Zorlukları ve Baba,
 • Çocuğun Sorumluluk Kazanması,
 • Sağlıklı Cinsel Yaşam,
 • Anne Toplantısı I ve II 

7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı Bölümünde:

 • Çocuğun Eğitiminde Babanın Rolü,
 • Dinleme ve Anlatma,
 • Aile Tutumları I ve II: Demokratik İlişki, Empati,
 • Olumlu Davranış Geliştirme,
 • Sosyal Duygusal Gelişim,
 • Zihinsel Gelişim,
 • Okul Arkadaşlar ve Baba,
 • Bedensel ve Cinsel Gelişim,
 • Çocukla Zaman Geçirmek ve Oyun,
 • Yaşam Zorlukları ve Baba,
 • Çocuğun Sorumluluk Kazanması,
 • Sağlıklı Cinsel Yaşam,
 • Anne Oturumu I 

3-6 Yaş Aile Gelişim Kurs Programı Bölümünde:

 • Kadın ve Anne Olmak,
 • Çocuk ve Aile Tutumları,
 • Bedensel ve Zihinsel Gelişim,
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim,
 • Dinleme ve Kendini İfade Etme,
 • Olumlu Davranışlar Geliştirme,
 • Olumsuz Davranışları Değiştirme,
 • Empati, Çatışma Çözme ve Öfke Yönetimi,
 • Çocuğun Sorumluluk Kazanması,
 • Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık, 10
 • Cinsel Eğitim, Çocuğun Gelişiminde Okul-Aile-Toplum İlişkileri,
 • Çocuk ve Oyun,
 • Tuvalet Eğitimi,
 • Ek Oturum: Baba Toplantısı (Temalara Ayrılan Haftalar İçerisinde Toplantı Şeklinde Yapılır.)

 

25. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aile eğitimi programlarına öncelik tanımasının gerekçesi nedir?

Cevap: Anne-baba eğitimi programlarının sosyal yararlarının sosyal maliyetlerinden daha yüksek olması ve bu tür programların çocukların gelişimlerini destekleyerek eğitim, sağlık, sosyal yapı ve ekonomide olumlu etkiler yaratması, MEB/kamu politikalarında bu programlara öncelik tanınmasının önemli gerekçesini oluşturmaktadır. 

 

26. Halk eğitim merkezinde görevli olup “Aile Eğitimi Kursu (0-18Yaş)” Eğitici belgesine sahip öğretmenler maaş ve ücret karşılığı kaç saat derse girerler?

Cevap: “Aile Eğitimi Kursu (0-18 Yaş)” Eğitici belgesine sahip öğretmenler, alan ayırımı yapılmaksızın “Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. ve 6. Maddelerine göre; 15 ders saati maaş, 15 ders saati ücret karşılığı derse girerler. 

 

27. Kurs açmak için kaç kursiyer yeterlidir, kursiyer sayısı fazla veya az olduğunda ne yapılmalıdır?

Cevap: Yaygın Eğitim Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesi gereğince kurslar en az 12 kursiyerin katılımıyla düzenlenebilir. Ancak, Aile Eğitimi kurslarında ideal kursiyer sayısı 15-20 dir (2010/55 Nolu Genelge). 

 

28. 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programı için kurs açma onayları kaç hafta olarak alınır?

Cevap: 0-18 Yaş Aile Eğitimi kursları, her yaş aralığı için 14 hafta olacak şekilde onay alınarak açılacaktır. “Okuryazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Programı” için 13 hafta olarak onay alınır. 

 

29. Aile eğitimlerine yönelik eğitim ihtiyaçları belirleme (alan taramaları) için ek ders ücreti ödenir mi?

Cevap: Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23. Maddesi hükümleri çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6. maddesinin 3. fıkrasındaki: “Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.” hükmüne göre işlem yapılır.

 

Ücretli usta öğreticiler ise; Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin 5/4 maddesine göre, ek ders görevi verilmesi yoluyla görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. Maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesinde belirtilen miktarda ek ders görevi verilebildiğinden, bunun dışındaki görevlere ek ders ücreti tahakkuk ettirilmemektedir. 

 

30. Yıl içerisinde birbirini takip eden kaç kurs açılabilir?

Cevap: Halk Eğitimi Merkezlerinde yıl içerisinde birbirini takip eden kurslar açılabilmektedir. Program türüne, süresine göre yıl içerisinde bir birini takip eden birden fazla kurs açılabilir.

 

31. Kurs açmak için kaç kursiyer yeterlidir, kursiyer sayısı fazla veya az olduğunda ne yapılmalıdır?

Cevap: Yaygın Eğitim Yönetmeliği’nin 33 üncü Maddesi gereğince kurslar en az 12 kursiyerin katılımıyla düzenlenebilir. Ancak, Aile Eğitimi kurslarında ideal kursiyer sayısı 15-20’dir. Eğer Kursiyer sayısı 25 ten fazla ise sağlıklı bir grup dinamiği oluşturmak ve nitelikli eğitim yapmak bakımından sayı eşit biçimde bölünerek iki grup oluşturulmalıdır.

 

32. 3-4 yaşında çocuğu olan anne 4-5 yaş grubunun Çocuk Etkinlik Materyalini (ÇEM)ini almak için tekrar, aynı ( 3-6 yaş Aile Eğitimi Programı) programa katılabilir mi?

Cevap: Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 33/7 maddesine göre, bir kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler, yeniden açılan aynı tür bir kursa katılabilirler. Ancak bu durumdaki kursiyerlerin sayısı, kursa katılanların sayısının ¼ ünü aşamaz. 

 

33. 0-3 Yaş Aile Eğitimi Programı açılmadığı durumlarda çocuk sahibi olmayı düşünen anneler, 3-6 Yaş Aile Eğitimi Programına katılabilir mi? 

Cevap: Çocuk sahibi olmayı planlayan, bebek bekleyen, aile içerisinde veya yakın çevresinde 0-3 yaş arasındaki çocuğun bakımından sorumlu kişiler, ancak bu kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmış olan 0-3 Yaş Aile Eğitimi Programına katılabilirler.

 

34. 0-3/3-6 Yaş Aile Eğitimi Programında ev ziyaretlerine ne zaman başlanır?

Cevap: Ev ziyaretlerine programın 3.haftası başlanır.

 

35. Programın 3. Haftasında Ev Ziyaretlerine başlanana kadar eğitimci ne gibi çalışmalar yapar?

Cevap: Eğitimci 3. Haftada başlayacak olan ev ziyaretlerinin sağlıklı ve kolaylıkla yapılabilmesi, adreslerin bulunabilmesi açısından kayıtlı olan kursiyerlerinin oturdukları semtlere ilişkin adres tespitlerini ve incelemelerini yaparak ön planlama yapar. Ayrıca grupta yardımcı anne olarak görev alacak annelerin ön çalışmaları ile Çocuk Etkinlik materyallerinin hazırlık ve kontrolüne ilişkin çalışmalar yapar.

 

36. Eğitimciler aynı dönem içerisinde, 0-18 Yaş programı kapsamında yer alan 0-3, 3-6, 7-11 ve 12-18 aile eğitimi programlarının tümünden açmak zorunda mıdır?

Cevap: Programlara talep olması ve eğitimcinin istekli olması durumunda, Halk Eğitimi Merkezlerinde her dönemde programların her birinden kurs açılabilir ancak bununla ilgili bir zorunluluk yoktur.

 

37. Halk Eğitimi Merkezinde eğitimciler ne zaman toplantı yapacaklardır?

Cevap: Hazırlık-Planlama ve Değerlendirme Toplantısı haftada bir, kurs açılan yerde, bütün eğitimciler ise; ayda bir halk eğitimi merkezinde yapacaklardır. 

 

38. Eğitim materyali ne zaman istenmelidir?

Cevap: Kursiyer sayısı belirlenip kurs açma onayı alındıktan sonra; Web sayfamızın Formlar menüsünde yer alan “MATERYAL İSTEK FORMU” doldurulduktan sonra aileegitimi@meb.gov.tr adresine mail göndererek materyal istenilebilir. Program hakkında bilgi paylaşımı ve iletişim de aynı e-posta adresi üzerinden yapılabilmektedir.

 

39. Kurslarla ilgili doldurulacak formlar var mıdır? Varsa bu formları nereden temin edebiliriz?

Cevap: Aile Eğitimi Kurslarımızla ilgili doldurulması gereken formlar vardır. Bu formlar iki kısma ayrılmaktadır: 

1.Her kurs döneminde doldurulacak formlar.

2. Program etki araştırması yapılacağı zaman doldurulacak İzleme Değerlendirme Formları.

Her iki tip formlar Web sayfamızın Formlar menüsünde yer almaktadır.

 

40. Formlar ne zaman doldurulacak? Doldurulan formlar Genel Müdürlüğe gönderilecek mi?

Cevap:

 • 1. Her kurs döneminde doldurulacak olan; Ev Ziyareti Gözlem Formu ile Ev Ziyareti (Takip) Formu Eğitici tarafından düzenli olarak dolduracaktır. Ayrıca Çocuk Etkinlik Materyali (ÇEM) Değerlendirme Formu ile her oturumun sonundaki Oturum Değerlendirme Formu aileler tarafından doldurulacaktır.

Bu Formlar Genel Müdürlüğe gönderilmeyecek, eğitici; formları dosyalayarak Halk Eğitimi Merkezine teslim edecektir.

 • 2. Program etki araştırması yapılacağı zaman doldurulacak İzleme Değerlendirme Formları ise; Genel Müdürlükçe istendiği takdirde programların etkisini ölçmek için Eğitimci Anketi, Katılımcı Anketi, Program Görüşme Formu ve Program Etkililiği Anketi eğitici tarafından uygulanacaktır.

Doldurulan bu formlar en kısa sürede Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.