Program Hakkında

AİLE EĞİTİMİ (0-18 YAŞ) KURS PROGRAMI HAKKINDA

Aile, gerek birey gerekse toplum için en temel unsurdur. Ailenin toplum içerisindeki temel işlevlerini yerine getirmesi açısından yaşadığı pek çok sıkıntıya rağmen temelde değişmeyen tek şey; ailenin çocuğun hayatının merkezinde olduğu,  olumlu ya da olumsuz çocuğun hayatına yön verdiği gerçeğidir.

Bireyin doğal çevresi olan ailesi onun yetişmesinde en büyük güce ve işleve sahiptir. Anne babalar, çocuklarının eğitim ve gelişim sürecinin doğal üyeleridir. Bu nedenle çocukların doğal eğiticisi olan anne ve babaların bilinçli ve sistemli bir şekilde eğitim sürecine katılmaları gerekmektedir.

Bu gereklilikten hareketle MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak 1993 yılından 2010 yılına kadar çeşitli işbirlikleri ile 0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan ailelere yönelik farklı ebeveyn eğitim programları uygulanmıştır. 2008-2010 yılları arasında yapılan değerlendirmeler sonucu program geliştirme çalışmaları yapılarak toplumsal gelişmeyi ve refahı güçlendirmek amacı ile toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak yetişkin eğitimi odaklı, interaktif, hak temelli, okuma yazma bilmeyen anne babaların da katılabileceği unsurlar gözetilerek, evrensel değerlerle birlikte milli kültür değerlerimizi de kapsayacak şekilde Aile Eğitim Programı ( 0-18 yaş) geliştirilmiş ve 2010 yılında uygulamaya konmuştur.

             652 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılan Milli Eğitim Bakanlığı; yaygın eğitimden sorumlu birimi olan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde 70 alanda 3000’in üzerinde farklı eğitim programı yoluyla ülkenin farklı yaş gruplarındaki bireylerine çeşitli eğitim olanakları sunmaktadır. Bu eğitimler arasında yer alan ve yıllardır önemli bir talep gören 0-18 Yaş Aile Eğitimi Programlarının genel amacı hayat boyu eğitim anlayışıyla, 0-18 yaş çocukların bakımından ve eğitiminden sorumlu kişi ve ailelere, değişen ihtiyaçlara yönelik olarak hazırlanan, koruma, önleme ve geliştirme amaçlı, kurumsallaşmış Aile Eğitimi Programları yolu ile çocuk bakımı, gelişimi ve eğitimi konularında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

               Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş), Genel müdürlüğümüze bağlı halk eğitim merkezlerinde ve Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile sınıf öğretmeni, okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi, rehber öğretmenlerine verilen 80 saatlik eğitim ile verilen Aile Eğitimi Uygulayıcısı Belgesi olan eğitimciler tarafından örgün ve yaygın eğitim kurumları ve tüm kamu kurum kuruluşlarınca uygulanmaktadır.

      Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) sekiz alt programdan oluşmaktadır: 

Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) Yaş Aralıklarına Göre Alt programlar;

0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı

3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı

7-11 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı

12-18 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı

 

Özel Gruplar İçin Alt Programlar;

3-6 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı

7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı

3-6 Yaş Aile Gelişim Kurs Programı

3-6 Yaş Okur-Yazar Olmayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı