7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı

 II. 7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programının Amacı:

Baba Destek Programı (BADEP); 7-11 yaş arası çocuğu olan babaların, çocuğun gelişiminde önemli olduklarını fark etmelerini, çocukların ihtiyaçları ile ilgili bilgilenmelerini, çocukla ilgili uygun beklentiler edinmelerini, öğretmen-veli işbirliğinde daha aktif rol almalarını, evdeki iş ve sorumluluk dağılımında demokratik tutumu benimsemelerini, evlilik ve aile için iletişimi geliştirmelerini, edindikleri bilgi ve becerilerini çevrelerinde de kullanabilmelerini amaçlamaktadır.

 

Programın Süresi:

Programın toplam süresi 14 haftadır. Bu süre, 14 oturum halinde düzenlenmiş olup, her hafta ayrı bir temanın işlendiği oturumlar şeklinde gerçekleşmektedir. Haftalık ders saati 5 saat olan kurs toplam 70 saattir. 5 ders saatinin 4 ders saati grupla yapılan sohbetlerden oluşmaktadır. 1 ders saati ise; haftanın değerlendirilmesi, bir sonraki haftanın planlanması çalışmalarının yapılması şeklinde düzenlenmiştir.

 

Programın İşleyişi:

Program haftada bir uygulanan yüz yüze eğitimin yapıldığı oturumlar şeklinde uygulanmaktadır. Oturumlarda grup ile sohbet, programda yer alan temalara bağlı olarak aktif katılımı destekleyecek şekilde yürütülmektedir Her grup sohbeti sonunda babalar edindikleri bilgileri yakın çevreleriyle paylaşabilmeleri amacıyla özet ya da ek bilgilerin yer aldığı ekler verilmektedir. Sohbetler sonunda babalar o haftaki konuyla ilgili olarak kararlar almaya ve uygulamaya yönlendirilmektedir. Program süresince 13 tema zorunlu, 2 tema seçmeli olarak belirlenmiştir. 12. ve 13. Temalar seçmeli olarak belirlenmiş, temalar arasından katılımcıların ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda eğitimci tarafından seçilmektedir.

 

7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı Temaları:

1. TANIŞMA VE BABANIN ROLÜ

2. AİLE TUTUMLARI I

3. DİNLEME VE ANLATMA

4. AİLE TUTUMLARI II: DEMOKRATİK İLİŞKİ ve EMPATİ

5. OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME

6. SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM

7. ZİHİNSEL GELİŞİM

8. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU İLE İLİŞKİLER ve İLKÖĞRETİME HAZIRLIK

9. BEDENSEL VE CİNSEL GELİŞİM

10. ÇOCUKLA ZAMAN GEÇİRMEK VE OYUN

11. YAŞAM ZORLUKLARI VE BABA

12. ÇOCUĞUN SORUMLULUK KAZANMASI (SEÇMELİ OTURUM)

13. CİNSEL SAĞLIK (SEÇMELİ OTURUM)

14. ANNE TOPLANTISI I

15. ANNE TOPLANTISI II 

 

Döküman için Tıklayınız...