Mevzuat

 AİLE EĞİTİMİ UYGULAMALARI

NOT: "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)" Uygulamaları ile ilgili pek çok sorunun cevabını Bakanlığımızın 30 Ağustos 2014 tarih ve 2014/17 Sayılı Genelgesinde bulabilirsiniz.

 2014/17 Sayılı Genelgeyi görmek için tıklayınız...

 Genelge Eki "AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMA ESASLARI" ile;

 Yeterli sayıda aynı yaş grubunda çocuğu olan kursiyerin bulunamaması durumunda (nüfusun az olduğu yerleşim birimlerinde) yakın yaş aralıklarındaki programları birleştirerek (0-3 ile 3-6 yaş, 3-6 ile 7-11 yaş, 7-11 ile 12-18 yaş) uygulayabilmek için dikkat edilecek husuları içeren "AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ)NIN ALT PROGRAMLARINI BİRLEŞTİRME KILAVUZU"nu görmekiçin tıklayınız..

 

"(0-18 YAŞ) AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI"NIN YASAL DAYANAKLARI

"(0-18 Yaş) Aile Eğitimi Kurs Programı"nın Yasal Dayanaklarını görmek için tıklayınız..."(0-18 Yaş) Aile Eğitimi Kurs Programı"nın Yasal Dayanaklarını görmek için tıklayınız...

 

 

Yasal Dayanakların Tam Metinleri için Aşağıdaki Bağlantıları Seçebilirsiniz

 

1-) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2-) 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

3-) 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

4-) 10. Kalkınma Planı

5-) Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

6-) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

7-) Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı

8-) Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Eylem Planı

9-) UNICEF 2011-2015 Ülke Programı Eylem Planı

10-) Başbakanlığın 2007 / 17 Nolu Genelgesi

11-) "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)" Uygulamaları ilgili 2010/55 Sayılı Genelge (Önceki Genelge)

12-) "Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş)" Uygulamaları ilgili 30 Ağustos 2014 Tarih ve 2014/17 Sayılı Genelge

13-) 28 Haziran 2012 Tarih ve 2899 Sayılı "Aile Eğitimi Uygulamaları ve İşbirliği" Konulu Yazı

 

 DİĞER MEVZUAT

Milli Eğitim Bakanlığı İlgili Genel Müdürlükleri Arasında İmzalanan 23/10/2012 Tarihli "Aile Eğitimi Uygulamalarında İşbirliği Metni"

 Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) 2013 Yılı Ülke Raporu

 

AİLE EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TÜM MEVZUAT

Tüm Mevzuatı indirin (RAR Dosyası olarak)( 23 Mb.)