Tarihsel Gelişim

 MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL VE KÜLTÜREL EĞİTİMLER VE FAALİYETLER GRUP BAŞKANLIĞI

AİLE EĞİTİMİ PROGRAMLARI TARİHSEL GELİŞİMİ

Aile toplumun en küçük en temel birimidir. Toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi, ilerlemesi, toplumsal huzur ve barısın sağlanabilmesi açısından sağlam temellere dayalı ailelerin varlığı son derece önemlidir. Dolayısıyla ailenin korunmasında, toplumun huzurunun sağlanmasında, aileleri eğitim programları aracılığıyla bilgilendirmek önemli bir role sahiptir.  

Ülkemizde de ailelerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların giderilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda öncelikli ailelerden başlayarak uygulanacak aile eğitim programlarının ailelerin çocuklarına karşı tutum ve davranışları ile öz yeterlilik duyguları açısından olumlu sonuçlar getireceği görülmüştür. Ayrıca, diğer eğitim kurumları ve yerel kuruluşların katkısıyla bu tür programların yaygınlaştırılması ve bu yolla çocukların çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi, okulöncesi eğitimin ailede de devamlılığının sağlanması, böylece daha sağlıklı ve üretken bireylerin topluma kazandırılması amaçlanmıştır...

Tamamı İçin Tıklayınız...