0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı

0-3 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının Amacı:

Çocukların tüm gelişim alanlarının sağlıklı ve istenilen düzeyde olabilmesi için en kritik yaş dönemi 0-3 yaş aralığıdır. 0-3 Yaş Aile Eğitim Kurs Programı ile bebeklik döneminden itibaren sağlıklı çocukların yetiştirilmesi için, anne, babaları ve bakımla görevli kişileri, gebelik ve emziklilik dönemlerinden itibaren 0-3 yaş çocuğunun sağlık, beslenme, bakım, öz bakım becerilerinin geliştirilmesi, iletişim ve tüm gelişim alanları ile ayrıca engelli bireylere duyarlılık geliştirme konularında bilinçlendirmek amaçlanmaktadır. Programa hamileler, çocuk sahibi olmayı planlayan yetişkinler, 0-3 yaşında çocuğu olan anne-babalar / çocuğa bakım verenler katılabilmektedir.

 

Programın Süresi:

Programın toplam süresi 14 haftadır. Bu süre 14 oturum halinde düzenlenmiş olup, her hafta ayrı bir temanın işlendiği oturumlar şeklinde gerçekleşmektedir. Haftalık ders saati 15 saat olan kurs, toplam 210 saattir. 15 ders saatinin 4 ders saati teorik / çocuk eğitim materyali (ÇEM) çalışmaları, 8 ders saati uygulama / ev ziyaretidir. 3 ders saati ise; haftanın değerlendirilmesi, bir sonraki haftanın planlanması ve oturuma gelemeyen ailelerle çocuk eğitim materyali çalışmalarının birebir yapılması şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Programın İşleyişi:

Program haftada bir uygulanan oturumlar ve ailelere yapılan ev ziyaretleri şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. 

yazının devamı için tıklayınız...