3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı

 3- 6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programının Amacı

3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı ile ailelere çocuğun tüm gelişim alanlarını olumlu desteklemenin yanı sıra okul öncesi dönemin önemi, çocuk hakları, çocukla olumlu iletişim kurabilme yöntemleri, sağlık, beslenme ve çocuğu okula hazırlamak ile ayrıca engelli bireylere duyarlılık geliştirme konularında bilinç kazandırmak amaçlanmaktadır. 3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı, 3-6 yaş aralığında çocuğu bulunan anne-babalara ve bakım veren kişilere yönelik bir programdır.

 

Programın Süresi:

Programın toplam süresi 14 haftadır. Bu süre 14 oturum halinde düzenlenmiş olup, her hafta ayrı bir temanın işlendiği oturumlar şeklinde gerçekleşmektedir. Haftalık ders saati 15 saat olan kurs, toplam 210 saattir. 15 ders saatinin 4 ders saati teorik / çocuk eğitim materyali (ÇEM) çalışmaları, 8 ders saati uygulama / ev ziyaretidir. 3 ders saati ise; haftanın değerlendirilmesi, bir sonraki haftanın planlanması ve oturuma gelemeyen ailelerle çocuk eğitim materyali çalışmalarının birebir yapılması şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Programın İşleyişi:

Program haftada bir uygulanan oturumlar ve ailelere yapılan ev ziyaretleri şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. 

Yazının Devamı için Tıklayınız...